2019 > Inventario de Lágrimas

Apocalipsis XXV
Apocalipsis XXV
charcoal on paper
82 x 45 in
2019